Akkarvik og Sør-Rekvika Utmarkslag

 

Jaktområde


Akkarvik og Sør-Rekvika Utmarkslag
Klikk på kartet for større kart

Til venstre finner du et detaljkart som viser utmarkslagets område, med grensen tegnet inn med tykk rød strek.

Arnøy og Laukøy er inndelt i lokale utmarkslag som vist på oversiktskartet nederst. De fleste områdene har salg av jaktkort.

OBS: Grensene mellom utmarkslagene er ikke eksakt inntegnet på dette kartet! Det finnes også eiendommer innenfor hvert utmarkslagsområde som ikke inngår i utmarkslaget, dette vil kortselgerne kunne gi nærmere opplysninger om. For å jakte på private eiendommer utenfor utmarkslagene må man ha tillatelse fra hver enkelt grunneier.

For mer detaljerte kart, gå til bokhandelen og bestill Blad 1635 II (best.nr 701) og Blad 1635 III (best.nr. 703) fra "Norge 1:50000 / Topografisk hovedkartserie - M711", eller se


Arnøy og Laukøy
Klikk på kartet for større kart

Denne side oppdatert mandag 26.september 2016 klokka 20:31