Akkarvik og Sør-Rekvika Utmarkslag - logo design: Jan Roald

Jaktområde Akkarvik og Sør-Rekvika Utmarkslag

Detaljkart hvor eiendommer som ikke er med i Utmarkslaget er markert uten farge, gyldig fra juli 2020. Med forbehold om feil og mangler, kartet kan bli oppdatert i løpet av sesongen.


Denne side oppdatert søndag 26.juli 2020 klokka 15:09