Akkarvik og Sør-Rekvika Utmarkslag

 

Jakttider og andre regler for utnytting av området

Årsmøtet i Utmarkslaget vedtar jakttider hvert år.

For sesongen 2019-2020 er jaktsesongen

  • hare og lirype: fra og med 15. september 2019 til og med 15. mars 2020.
  • harejakt med hund: fra og med 15. september 2019 til og med 15. mars 2020. Området er fjellsida fra Kjellvåg til Lappeguden
  • fjellrype: fra og med 15. september til og med 23. desember 2019.
  • orrfugl: fra og med 15. september til og med 23. desember 2019.
  • grågås: fra 15. august til og med 23. desember 2019.
  • kun medlemmer av Utmarkslaget kan jakte lirype i perioden 1. januar til 15. mars.
  • perioden 24. desember til 31. desember 2019 er det jaktstopp.

Alle som jakter skal levere fangstrapport gjennom Inatur, eventuelt til utmarkslaget@akkarvik.no. Fangstrapporten skal inneholde navn på jeger, hvilke typer dyr/fugl som er tatt og antall av hver type.

Overtredelser av jaktreglene medfører anmeldelse til politiet.

Jaktkort, utlån og salg

Medlemmer av Utmarkslaget kan kjøpe medlemskort til kr 100 pr. år. Kortet gir tilgang til jakt hele jaktsesongen. Medlemskortet kan ikke leies ut.

Det utstedes kun ett medlemskort for hvert medlem, uavhengig av antall eiendommer medlemmet har.

Døgnkort tillates solgt fra jaktstart til nyttår. Det selges døgnkort for kr 200 per døgn, maksimalt fem solgte kort pr. døgn. Døgnkort er personlig og kan ikke lånes ut til andre.

Det selges sesongkort til kun en person per hytte. Prisen for sesongkortet kr 300. Kortet gjelder kun de med hytte på g.nr. 60, 61 eller 62 i Skjervøy.

Det selges sesongkort til nær familie av medlemmer i Utmarkslaget, som f.eks. partner, søsken, barn, barnebarn og foreldre, for kr 300.

Alle typer sesongkort er personlig og kan ikke lånes ut til andre. Et sesongkort gjelder fra jaktstart til nyttår.

Diverse jaktregler

Maksimalt antall fjellrype per jeger er satt til fem i løpet av jaktsesongen.

Jegere oppfordres til å ta maksimalt to orrfugler i løpet av jaktsesongen.

Det er ikke tillatt å bruke hund under jakt, unntatt i området merket med rødt på kartet nedenfor.

Ungdom fra 14 til 16 år og som ikke har bestått jegerprøven kan delta på opplæringsjakt gratis dersom tilsynspersonen har gyldig medlemskort, sesongkort eller døgnkort. Det forutsettes at opplæringsjakten skjer i henhold til forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst og at fangsten rapporteres på tilsynspersonens fangstrapport.

Det er ikke tillatt å jakte nærmere enn 200 meter fra hus og hytter.

Det er ikke tillatt med snarefangst av rype.

Tillatt område for harejakt med hund er markert med rødt i kartet

Denne side oppdatert tirsdag 27.august 2019 klokka 21:16