Akkarvik og Sør-Rekvika Utmarkslag

 

Jakttider og andre regler for utnytting av området

Revidert på årsmøte 21.7.2018

Overordnet informasjon

Årsmøtet i utmarkslaget vedtar jakttider hvert år.

For sesongen 2018-2019 er jaktsesongen
- hare og lirype: fra og med 15. september 2018 til og med 14. mars 2019.
- fjellrype: fra og med 15. september til og med 23. desember 2018.
- orrfugl: fra og med 15. september til og med 23. desember 2018.
- grågås: fra og med 15. august til og med 23. desember 2018.

Alle som jakter skal levere fangstrapport via salgsportalen Inatur, i spesielle tilfeller til utmarkslaget@akkarvik.no. Fangsrapporten skal inneholde navn på jeger, hvilke typer dyr/fugl som er skutt eller fanget og antall av hver type.

Overtredelser av jaktreglene medfører anmeldelse til politiet.

Jaktkort, utlån og salg

Medlemmer av Utmarkslaget kan kjøpe grunneierkort til kr 100 pr. år. Kortet gir tilgang til jakt hele jaktsesongen. Dersom ikke medlemmet selv benytter grunneierkortet, kan ektefelle eller partner bruke grunneierkortet på samme vilkår som medlemmet.

Det utstedes kun ett grunneierkort for hvert medlem, uavhengig av antall eiendommer medlemmet er tilmeldt med.

Grunneierkort skal kun brukes av en person per døgn.

Grunneier kan leie ut grunneierkortet. Styret skal da få en melding om navn på låntaker samt fangstrapport senest en uke etter utlånet. Meldingen sendes utmarkslaget@akkarvik.no. Låntaker av grunneierkort skal betale kr 200,- per lånedøgn før jakten starter.

Døgnkort tillates solgt fra jaktstart til nyttår.

Det selges døgnkort for kr 200 per døgn, maksimalt fem solgte kort pr. døgn. Døgnkort er personlig og kan ikke lånes ut til andre.

Det selges sesongkort til hytteeiere for kr 300. Det selges også sesongkort til nær familie av grunneiere, som f.eks. søsken, barn, barnebarn og foreldre, for kr 300. Alle typer sesongkort er personlig og kan ikke lånes ut til andre. Et sesongkort gjelder fra jaktstart til 23. desember.

Diverse jaktregler

Maksimalt antall fjellrype per jeger er satt til to i løpet av jaktsesongen.

Jegere oppfordres til å ta maksimalt to orrfugl i løpet av jaktsesongen.

Det er ikke tillatt å bruke hund under rypejakt.

Det er tillatt med bruk av hund under harejakt kun på området fra Kjellvåg rundt Kirkenes til Lappeguden/Finnkjerka. Egne jaktkort for hare selges i hele perioden.

Ungdom fra 14 til 16 år og som ikke har bestått jegerprøven kan delta på opplæringsjakt gratis dersom tilsynspersonen har gyldig døgnkort/sesongkort/grunneierkort. Det forutsettes at opplæringsjakten skjer i henhold til Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst og at fangsten rapporteres på tilsynspersonens fangstrapport.

Det er ikke tillatt å jakte nærmere enn 200 meter fra hus og hytter.

Det er ikke tillatt med snarefangst av rype.

Denne side oppdatert tirsdag 14.august 2018 klokka 18:10