Akkarvik og Sør-Rekvika Utmarkslag - logo design: Jan Roald

Jaktområde


Akkarvik og Sør-Rekvika Utmarkslag
Klikk på kartet for større kart

Til venstre finner du et detaljkart som viser utmarkslagets område, med grensen tegnet inn med tykk rød strek.

Arnøy og Laukøy er inndelt i lokale utmarkslag som vist på oversiktskartet nederst. De fleste områdene har salg av jaktkort.

OBS: Grensene mellom utmarkslagene er ikke eksakt inntegnet på dette kartet! Det finnes også eiendommer innenfor hvert utmarkslagsområde som ikke inngår i utmarkslaget, dette skal gå fram av informasjon på iNatur sine salgssider. For å jakte på private eiendommer utenfor utmarkslagene må man ha tillatelse fra hver enkelt grunneier.


Arnøy og Laukøy
Klikk på kartet for større kart
Detaljkart hvor eiendommer som ikke er med i utmarkslaget er markert Klikk på kartet for større kart

Denne side oppdatert søndag 15.august 2021 klokka 22:26