Akkarvik og Sør-Rekvika Utmarkslag

Utmarkslagene på Arnøy/Laukøy

Arnøy og Laukøy er inndelt i lokale utmarkslag som vist nedenfor.
OBS: Grensene mellom utmarkslagene er ikke eksakt inntegnet på dette kartet! Det finnes også eiendommer innenfor hvert utmarkslagsområde som ikke inngår i utmarkslaget, dette vil kortselgerne kunne gi nærmere opplysninger om.


Kartet er basert på GIS/LINE Nord-Troms


Denne side oppdatert torsdag 9.juli 2020 klokka 22:41